Hur arbetar ni med djuromsorgsfrågor?

Omsorg om djuren är en oerhört viktig fråga för oss på Norrmejerier. Djur ska aldrig fara illa.

Jordbrukaren är alltid ansvarig för skötseln av sina djur. Alla våra mjölkgårdar ska följa de kvalitetsregler som finns i vårt kvalitetssäkringsprogram, Norrgården, där djuromsorg är en viktig aspekt. Inom ramen för Norrgården så kontrolleras gårdarna regelbundet av oss via revisioner och egenkontroller görs. Detta sker utöver den kontroll som Länsstyrelsen, som ansvarig myndighet, gör för att reglera att djurskyddsreglerna efterlevs.

För oss är det förebyggande arbetet viktigt, ett arbete som bygger på kontinuerlig och nära dialog med alla medlemmar i Norrmejerier. En dialog som sker såväl på kretsmöten, höstmöten, fullmäktigekonferenser, föreningsstämman och i styrelsen vid kontroller och revisioner då stöd och rådgivning ges.

Här kan ni läsa mer om vårt kvalitetssäkringssystem: Norrgården
Norrmejerier

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.